Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi lyfter nya broar på plats!

Vi närmar oss en viktig milstolpe i projektet. Helgen vecka 18 ska vi nämligen lyfta två nya broar på plats!

Olskroken är en av Sveriges mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Här möts i princip all godstågstrafik till och från Göteborg med Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra stambanan. När projektet är klart 2026 har vi byggt en planskild anslutning där järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer och trafiken kan gå utan att stanna för möten eller korsningar. På så sätt höjer vi kapaciteten, ökar framkomligheten och säkerheten.

För att få till den planskilda anslutningen ska vi bygga sex nya järnvägsbroar, en ny gångbro, 10 000 meter ny järnväg och bredda spårområdet.

Fåfängan – 45 meter ny gångbro över järnvägen

Över E20 och järnvägen går en gångbro, kallad Fåfängan. Då vi breddar spårområdet in mot Göteborg Central behöver vi bygga om den. Det är den befintliga gångbron över spåren som vi nu ska riva och ersätta med en ny. Den nya bron kommer i två delar som vi svetsar samman på plats. Den totala längden på den nya bron är 45,5 meter och den väger nästan lika mycket, 46 ton.

- Vi lyfter den nya bron på plats med en kran, samtidigt lyfter vi bort den befintliga bron med en annan kran, berättar Magnus Ohlsson, blockledare bro på PEAB. Vi kan lyfta dessa samtidigt genom att kranarna svänger från varandra i olika riktningar, fortsätter Magnus.

Förberedelser för att få den nya bron på plats har pågått sedan årsskiftet 2018/2019.

- Vi har gjutit betongkonstruktioner som bottenplattor och pelare, berättar Magnus. Vi har också monterat de stålstöd som den nya bron ska fästas i och lyft upp befintlig bro över E20 i ena änden för att kunna byta ramen som den nya bron ska ligga på.

Ny bro över Gamlestadsviadukten

Även järnvägsbron som går över Gamlestadsvägen behöver byggas ut för att anpassas till järnvägstrafik över sex spår. Två nya brodelar och en tidigare demonterad och renoverad brodel ska komma plats helgen vecka 18.

- Gamlestadsbroarna är olika långa, mellan 19 och 28,8 meter berättar Magnus. Den längsta brodelen väger strax över 101 ton!

Förberedelser vid Gamlestadsvägen har pågått sedan januari 2019. En av de tre brodelarna har renoverats och vi har även gjutit frontmurar, stödmurar och påldäck för den nya järnvägsbron.

- Brodelarna, trågen, lyfts på plats med hjälp av två kranar. Trågen transporteras till kranarna på multiwheelers och kopplas, lyfts och placeras i rätt läge. Vi upprepar sedan samma procedur för varje brodel berättar Magnus.

Följ orange hänvisning

Våra arbeten vid Fåfängan och Gamlestadsvägen påverkar framkomligheten för bil-, kollektiv-, gång- och cykeltrafiken. Fåfängan stängs av redan vecka 16 för gångtrafik och öppnar igen vecka 22.

Då de tre brodelarna lyfts på plats vid Gamlestadsviadukten helgen vecka 18 kommer Gamlestadsvägen att vara avstängd i båda riktningarna. Biltrafiken, gång- och cykeltrafiken kommer att ledas om, följ orange hänvisning på plats.

Besök gärna Trafik Göteborg på trafikgoteborg.se, där kan du få aktuell trafikinformation och vägvisning för din nya väg.