Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbeten vecka 22 och 23 i Olskroken

Med start den 1 juni kommer vi att utföra grundförstärkningsarbeten och spårriktning i området kring Olskroken, väster om Röde orm. Arbetena pågår vecka 22 och 23.

Vi förbereder för nya järnvägsbroar

För att få till en planskild anslutning vid Olskroken ska vi bygga sex nya järnvägsbroar. Att få en ny bro på plats kräver förberedelser, bland annat måste vi grundförstärka marken. Marken förstäks med hjälp av betongpålning, stålpålning eller kc-pålning. Nu när vi ska grundförstärka marken vecka 22 och 23 använder vi maskiner som slår ner pålarna i marken. Det är också den typ av pålning som kan upplevas som mest störande. 

Spårriktning är en typ av arbete som Trafikverket utför regelbundet. Olskroken är en hårt belastad knutpunkt och all järnvägstrafik som går här sliter på järnvägen. Till och från måste därför spåren riktas i höjd- och sidled, bland annat för att kompensera för sättningar.

Bullrande arbeten

Grundförstärkning och spårriktning är arbeten som upphov till buller och som kan komma att påverka dig som bor i området. Vi försöker lägga så mycket vi kan av arbetena på dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår och för att inte störa den omfattande tågtrafiken som dagtid går genom Olskroken, behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikverade. Därför sker vissa av våra grundförstärkande arbeten på natten. 

Då våra arbeten sker i eller i direkt närhet till järnvägen har vi också begränsade möjligheter till bullerdämpande åtgärder. 

Tidplan för arbetet vecka 22 och 23

Spårriktning

  • 2019-06-01 klockan 17.00-21.00
  • 2019-06-07 klockan 15.00 - 23.00

Pålningsarbeten

  • 2019-06-06 - 2019-06-08 klockan 07.00-19.00
  • 2019-06-09 klockan 07.00-14.00 (reservtid

Spont

  • 2019-06-01 klockan 07.00-19.00