Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Knölnate upphittad i Gullbergsån

Det är en liten vattenlevande ört, med trind stjälk, trådfin och rikt grenig. Den har sitt starkaste fäste i Sverige här i centrala Göteborg. Vi talar om knölnaten, som vi efter en nyligen gjord inventering i Gullbergsån, har hittats för andra året i rad.

En unik knöl (Potamogeton trichoides) 

Knölnaten är inte akut utrotningshotad om man ser till dess utbredning i Europa, men för Sverige är den unik. Här är naten en fridlyst vattenväxt och har Sveriges starkaste fäste i centrala Göteborg. Därför har staden ett särskilt ansvar för att skydda arten.

Inventeringar i berörda vattendrag

Historiskt har knölnaten påträffats vid flera inventeringar. År 2012 förekom arten cirka 850 meter nedströms platsen för Västlänkens tänkta passage av Mölndalsån. Vid en inventering av vattenväxter 2014 påträffades även arten i Gullbergsån. 

– Om projektet ska genomföra arbete som påverkar Gullbergsån ska vi göra inventeringar en gång per år och enbart på sommaren säger Tove Olsson, teknikingenjör miljö på Olskroken planskildhet. Vi gör inventeringar av knölnaten också de vattendrag som påverkas av bygget av Västlänken, till exempel Stora Hamnkanalen och Mölndalsån, fortsätter Tove.

Knölnaten uppträder ibland sparsamt och tillfälligt och det är därför möjligt att den från ett år till ett annat hittas på olika platser i våra vattendrag. Nu har den påträffats i Gullbergsån vid gjorda inventeringar 2018 och 2019.

–  De plantor som hittas samlas in och flyttas till en damm i Gerrebacka, fortsätter Tove. 

Justering i spårområde gynnar naten

Knölnaten är inte lika känslig för övergödning som många andra arter, men ljusklimatet är desto viktigare för naten som är känslig för grumling. Att projektet sedan planeringsskedet har hittat nya lösningar som innebär att vår påverkan på Gullbergsån minskar, gynnar därför knölnaten. I ett tidigare skede var det aktuellt med en omgrävning av Gullbergsån i svängd fåra. Men i och med en ny översyn 2016 kunde Peab justera spåren i området och därmed hade vi hittat en lösning som innebar att projektets inverkan på ån minskar.

Göteborgs stads handlingsplan för knölnate – länk.

knölnate_inventering_brödtextbild_750.jpgKnölnaten är en liten, vattenlevande, flerårig ört som lever helt nedsänkt under vattenytan. Natens stjälk är trind, trådfin och rikt grenig. Bladen är mycket smala, knappt en millimeter breda och långspetsade.