Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetet sker på ett område 200 meter ned från gångbron Fåfängan till under Röde Orm.

Arbetet sker från gångbron Fåfängan, 200 meter nedåt, fram till under Röde Orm.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Planerade arbeten vecka 42 till 44

I höst byter vi ut spår i Olskroken vilket kommer att höras. Denna treveckorsfas inom projektet Olskroken Planskildhet, som ger större kapacitet in till Göteborgs C, pågår från 17 oktober till natten mot 4 november.

Från natten till 17 oktober till midnatt 3 november ska vi jobba dygnet runt, på järnvägssträckan från gångbron mellan Gamlestan och Bagaregården, fram till vägbron Röde Orm. 

Det blir en bättre och modernare järnväg när knutpunkten Olskroken byggs om och får skilda spår på olika nivåer. Den fas av arbetet som nu närmar sig är inkoppling av nya spår och växlar. Framförallt sker spåromläggningen under Röde Orm och i norra delen av Ånäsområdet.

Arbetet inleds 17 oktober klockan 00.00 och pågår till 3 november klockan 24.00. Det kommer att ske under dygnets alla timmar. Det som kommer höras mest är pålning, spontning och spårriktning. Vi beräknar att sponta och påla från 31 oktober till 2 november och arbeta med spårriktning under vecka 44. De planerade arbetena kommer att pågå dag- och nattetid.

Eftersom projektet är stort och komplext kommer arbeten i större eller mindre omfattning pågå över hela området, men tyngdpunkten och huvudaktiviteterna är angivna på bilden. Där ser du ungefär när och var de olika arbetena under treveckorsfasen är planerade. 

 

Tidplan

Spontning 31/10 – 2/11
Spårriktning vecka 44
Hela perioden: 17/10 – 3/11

Vi jobbar dygnet runt

 

Riktvärde störande arbeten

Den miljödom som Trafikverket erhållit reglerar tillåtna bullernivåer. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet följer upp att vi anpassar oss till de krav som ställs.

Vi har erbjudit tillfälligt boende till dem som bor där vi bedömer att det finns risk att för ljudnivåer som överskrider riktvärdena.

Läs mer om mijöarbete och buller här: www.trafikverket.se/olskroken/miljo/buller

Vi bygger om i en komplex och mycket hårt trafikerad spårmiljö. All person- och godstrafik norrifrån måste kunna passera Olskroken under byggtiden vilket gör att omfattande provisoriska lösningar behöver anläggas allteftersom.

När ombyggnaden är klar kommer kapacitet och säkerhet att ha ökat och sårbarheten minskat. Det gäller både för Bohusbanan, Hamnbanan, Norge-Vänerbanan, Västra Stambanan och Västkustbanan. Samtidigt har Västlänkens inkoppling på spårnätet möjliggjorts. Trängseln på spåret, i och utanför Göteborg, minskas betydligt i och med denna modernisering av järnvägsknuten Olskroken.