Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Installation av spont natten till den 8 och den 15 september kan orsaka buller.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Spontning kommande helger kan orsaka buller

Natten mellan lördag och söndag kommande helg ska vi fortsätta arbetet med spontning vid bron Skäran. Bor du i området kring Olskroken och Bagaregården kan du komma att märka av vårt arbete.

Det är mellan spår 73 och 89, i anslutning till bron ”Skäran”, som vi installerar spont under två nätter i september. Förra veckans arbete natten till lördag gick bra och natten till söndag 15 september, forstätter det, med något ökat ljud till följd. Då arbetet utförs under nattetid kan det komma att medföra störningar i form av buller.

Vi försöker lägga så mycket vi kan av arbetena på dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår och för att inte störa den omfattande tågtrafiken som dagtid går genom Olskroken, behöver vi ibland arbeta på tider då spåren inte är trafikerade.

spontinstallation_skäran_vecka 36 och 37.jpg

Tidplan kommande arbete i helgen vecka 37

  • 2019-09-14 - 2019-09-15, klockan 22.00-10.30

Koll på våra bullrande arbeten?

Vi har tagit fram en bullerkarta för att ge närboende och verksamheter en översikt av våra arbeten. För arbetena förhåller vi oss till de riktvärden för buller som har fastställts i projektets tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Kartan ska ge en bild av våra planerade arbeten, även i de fall där vi riskerar att överskrida de uppsatta riktvärdena.

Här hittar du bullerkartan!