Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När tunga broar ska på plats måste marken grundförstärkas, vilket väsnas. Vi ökar kapaciteten genom att bygga sex nya järnvägsbroar och 10 000 km spår.

När tunga broar ska på plats måste marken grundförstärkas, vilket väsnas. Vi ökar kapaciteten genom att bygga sex nya järnvägsbroar och 10 000 m spår.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vissa helger bullrar grundförstärkningen mer

Arbete med grundförstärkning förläggs i huvudsak dagtid. På grund av regler för arbeten vid järnväg och för att inte störa tågtrafiken, måste vi tyvärr ibland jobba natt. Grundförstärkning bullrar och påverkar dig som bor i området.

Ombyggnaden av Olskroken ger förhöjd säkerhet och ökad kapacitet för nationell, regional och lokal järnvägstrafik.

De högljudda arbeten vi utför sker normalt dagtid. Men ibland måste vi av produktionstekniska skäl arbeta kväll och natt. Då ansöker Trafikverket om dispans vilket Länsstyrelsen har möjlighet att ge, för absolut nödvändiga arbeten. Vi informerar då de närboende som beräknas bli mest störda, via brev.

Arbeten i sommar

De spontarbeten vi nu står inför (utöver det som sker vardagar 07-19) kan överskrida bullervärdena. De får endast utföras de tider som anges nedan. Temporär bullerskärm kommer att användas under vecka 23, vilket dämpar ljudet något.

Jobben kan bli klara tidigare eftersom vi jobbar så fort vi kan för att störa så lite som möljigt, men tyvärr går det inte säga innan exakt hur fort det kan gå, då det beror på markens beskaffenhet och andra faktorer som kan spela in.

Beslutade arbeten
Vecka 21, den 21 maj kl 12.00 till den 23 juni kl 05.30
Dispans finns för att vid försening starta den 21:e kl 00.01 och arbeta till den 24:e kl 18.00.

Vecka 23, den 5 juni kl 22.00 till den 7 juni kl 14.00
Arbetet beräknas pågå oavbrutet men tysta perioder kan förekomma. Bullervärden kan komma att överskridas nattetid.

Planerade arbeten
Vecka 30 och vecka 40
Dessa arbeten är ännu inte fastslagna och tidssatta.
Vi återkommer med mer information anslutning till det.

Stomljud och buller

Luftburet buller är ett direkt, oönskat ljud, som färdas som ljudvågor genom luften och upplevs störande. Hur högt ljudet upplevs är olika och beror på olika faktorer.

Läs mer om detta här