Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här syns hur västlänksspåren kommer att gå rakt in mot Centralen, från öster. Till höger syns Godstagsviadukten med de så kallade revbenen som välver sig över västlänksspåret.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Broarna i Olskroken

I Olskroken älskar vi att arbeta med broar. Broarna behövs för att fler tåg ska kunna passera i området utan att stanna för andra tåg. År 2025 kommer vi att ha byggt sex järnvägsbroar och en gångbro.

I Olskroken älskar vi att arbeta med broar. Broarna behövs för att fler tåg ska kunna passera i området utan att stanna för andra tåg. År 2025 kommer vi att ha byggt sex järnvägsbroar och en gångbro.

Räknat från Centralen i söder:

1)    Gullbergsbron 60 m. Klar våren 2022. Stålfackverksbro. Dubbelspår. Trafikeras av Bohusbanan, Norge-/Vänernbanan, Västra Stambanan.

2)    Godstågsviadukten 650 m. Klar 2024. Samverkansbro, dvs både betong och stål, med prefabricerad överbyggnad. Dubbelspår. Trafikeras av Hamnbanan. Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan, Västkustbanan, Västra Stambanan.

3)    Olskroksbron 590 m. Klar 2025. Betongbalkbro. Samverkansbro med prefabricerad överbyggnad. Ståldelen (samverkansdelen) ca 200 m. Dubbelspår. Trafikeras av Västra Stambanan.

4)    Södra Ånäsbron Befintlig bro förstärks och justeras. Byggs 2021 till 2022. Trafikeras av Västra Stambanan samt godståg från Sävenäs rangerbangård mot Kust- till kustbanan, Västkustbanan.

5)    Norra Ånäsbron 58 m. Byggs mellan 2019–2022. Tvåspanns balkbro av betong med mittstöd mellan spårvagnsspåren. Västra landfästet integrerat med en 12 m lång plattramsbro, samt en 42 m ramp. Östra landfästet byggs ihop med en ramp på 23 meter. Trafikeras av Västra Stambanan, samt godståg från Sävenäs rangerbangård mot Hamnbanan, Norge-/Vänerbanan, Kust- till kustbanan, Västkustbanan.

6)    Gamlestadsbron Klar 2021. Byggd på två nya landfästen, ihop med gamla bron. Får två extraspår, vilket möjliggör den första stora kapacitetsökningen för tågtrafiken. Trafikeras av Västra Stambanan och ned till Västlänkens spårtunnel.

7)    Fåfängan 43 m. Gång- och cykelbro. Stål. Kompletterande arbeten pågår.