Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Armeringen växer fram på Norra Ånäsbron. Spårbroar på olika plan gör att fler tåg kan komma förbi utan att stanna och släppa fram.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ökad kapacitet men minskad miljöpåverkan

Olskroken är den tredje största knutpunkten i landet. Det vi gör har stor betydelse för järnvägstrafiken lokalt, regionalt och nationellt. Därför finansieras pågående ombyggnad av nationell budget för infrastruktur. Fler tåg kommer att kunna passera, på o

Idag skall gods- och persontåg samsas på ett begränsat spårsystem, vilket ger en låg kapacitet för tågtrafiken. När utbyggnaden är klar kommer kapaciteten att ökas, genom att det blir fler spåralternativ inom knutpunkten Olskroken. Mer gods kommer att kunna transporteras på järnväg, vilket ger en positiv effekt för miljön.

Arbeten i vår och sommar

Arbete med en utloppsledning från pumpstationen vid Gullbergsvass pågår nu i vår. Samtidigt görs en omläggning av en stor ledning i samma område, ett jobb som fortsätter in under hösten 2020.

Påldäck uppförs vid norra Ånäsbron. Betongarbetena med bron kommer att pågå fram till sommaren 2020, men järnvägsarbetena kommer att fortsätta ytterligare ett år.

Brostöd för Olskroksbron uppförs. Vid Fruktgatan fortsätter grundläggningsarbeten för Olskroksbron och för Godstågsviadukten. Brobyggnation fortsätter längs Fruktgatan och de första stålbalkarna för Olskroksbron lyfts på plats.

I april/maj planerar vi att gjuta norra Ånäsbron. Det är en järnvägsbro, där spåren in till Västlänkens norra ände senare ska anslutas. 

Grundläggningsarbeten pågår i Gullbergsområdet. Arbetena förflyttas lite västerut, där idag ledningsomläggningar pågår.