Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I arbetsområdet för Olskroken planskildhet är det full aktivitet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Budgetförändring för Olskroken planskildhet

Flera olika faktorer under byggets gång har gjort att projektet fått kostnadsökningar. Det framgår av Trafikverkets årsredovisning. Finansieringen ingår i den nationella planen för infrastruktursatsningar.

Olskroken är en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Här möts fem banor, de flesta i samma plan. Det vi gör här får stor påverkan på nationell, regional och lokal tågtrafik.

Trafiken utgörs av såväl person- som godståg vilket gör det en av landets mest intensiva knutpunkter för järnvägstrafik. Olskroken planskildhet innebär att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken.

Den beräknade kostnaden för den ombyggnad som nu pågår var enligt den nationella planen beräknad till 2 581 miljoner kronor i 2017 års prisnivå. Den nu aktuella prognosen är istället 4 035 miljoner kronor.

Skälen till kostnadsökningen är att vi prioriterat att låta tågen gå under byggets gång, i tätare trafik än som från början planerades. Det är viktigt att tågen går så mycket som möjligt, på Västra Stambanan går 650 tåg per dygn.  

Vi har också fått bygga varsammare än beräknat, då vi är så nära Västra Stambanan. Mätningar och utvärderingar har gjort att vi valt att anpassa byggmetoderna. Produktionsmetoder som stör så lite som möjligt har kostat mer än vad som var tänkt.

Även andra faktorer har påverkat, som att detaljplaneprocessen försenades. Det är också i rådande marknadsläge dyrare att upphandla denna typ av arbete, i stor konkurrens.

Trafikverkets årsredovisning hittar du här, information om Olskroken planskildhet på sidan 44.