Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler bullrande arbeten under våren

Påskens bullrande arbeten, som vi hade dispens från Länsstyrelsen för, utfördes som planerat. Under våren kommer dock fler perioder när det hörs mer än under normal byggfas.

I påskhelgen jobbade vi natt vilket innebar störningar i området i form av mer buller. Arbetena görs som del i projektet Olskroken planskildhet som när det är klart drastiskt förbättrat framkomligheten för tågtrafiken.

På sikt är förhoppningen att detta ska minska störningarna i närområdet, men under byggskedet behöver vi i olika faser utföra dessa arbeten. Vi mäter konstant buller och de värden som uppmätts under de perioder när det bullrar mer är likvärdiga dem som uppmäts normalt, men då pålning är en annan typ av ljud mot det normala trafikbullret upplevs det störande på ett annat sätt.

Vi lägger endast arbete nattetid då det är nödvändigt. Med hänsyn till restriktioner för arbeten nära spår och att vi inte kan stänga spåren hur som helst tvingas vi ibland jobba natt. De nätter vi får möjlighet att stänga spåren är ofta under just helger.

Planerade arbetstider under våren, alltså när vi kan komma att jobba natt, nedan:

Pålningsarbeten
Torsdag till lördag v.18:  2020-04-30 11:00 – 2020-05-02 09:00
Torsdag till lördag v.21:  2020-05-21 12:00 – 2020-05-23 05:30

Spårriktning
Lördag v.18:  2020-05-02: 15:00 – 18:00
Lördag v.21:  2020-05-23: 11:30 – 14:30

Tyvärr har vi begränsade möjligheter att vidta bullerdämpande åtgärder vid dessa tillfällen. Vi arbetar kontinuerligt med att minska mängden bullrande arbeten vi utför nattetid, och vi gör det bara när vi bedömer det vara absolut nödvändigt.

Se bullerkarta nedan för mer information om de arbeten som planeras/pågår:

Vid behov av omgående kontakt med Trafikverket, exempelvis i samband med störning, hänvisas till kundtjänst Telefon: 0771-921 921, dygnet runt. Ni kan även vända er till vår tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Västra Götaland.