Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vecka 30 bullrar det mer igen

Ibland måste vi arbeta utanför ordinarie arbetstid. Vi kan bli tvungna att göra arbeten med pålning och spontning som väsnas mer än dagligdags. Måndag och tisdag vecka 30 är sådana jobb inplanerade men vi kommer sannolikt att undvika pålning nattetid.

Vi har tidigare under våren arbetat några helger, för att utföra nödvändiga grundläggningsarbeten. Det var bland annat vecka 18, 21 och 23.

Vecka 18 pålades det och vi fick ner 50 pålar i marken, vilket var bättre än väntat. Vecka 21 spontades det och vi hann även med en del av det som skulle göras vecka 23, då vi installerade kalk-cementpelare, men även spontade.

Jobben gick bra och slutfördes med goda tidsmarginaler. De  arbeten som utfördes dessa veckor behövdes för att komma vidare i produktionen och de gick till vår tillfredställelse delvis snabbare än planerat. 

I och med det kunde vi också avsluta dessa störande arbeten tidigare än vi förvarnat om. Vi utför alltid våra arbeten så snabbt det går för att störa så lite som möjligt, och denna gången lyckades vi över förväntan.

Dispensen för vecka 30 avser nattjobb eftersom det är då vi riskerar överskrida nivåerna.

Helikopterarbete med att lyfta en brygga för kontaktledningar över järnvägen är tänkt att ske längs den gula markeringen på bilden ovan medan pålningsarbetena vi planerar ska ske längs den röda. 

Helikopterjobbet beräknas ta en timme och är inplanerat tisdag v 30, det vill säga den 21 juli mellan kl 09 och kl 15. Arbetet är väderberoende och kan vid dåligt väder flyttas en dag fram eller tillbaka.

Fortsatta pålningsarbeten i området pågår under veckan.

Det kan även bli aktuellt med pålning nattetid (med nattetid menar vi mellan kl 22 och kl 07) den 20 juli till den 22 juli. Dessa nattarbete är inplanerade måndag och tisdag v 30, alltså den 20 juli klockan 07 till den 22 juli klockan 07. Men sannolikt kommer vi att klara dem genom att sponta, vilket inte bullrar lika mycket som bankpålningen.

Vecka 31 är inga bullrande arbeten inplanerade.