Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I området kommer ledningar att flyttas.

I området kommer ledningar att flyttas.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi lägger om ledningar i tingstadsområdet

Sträckningen för en stor ledning för spill- och dagvatten ligger delvis i konflikt med ytan där nya järnvägsspår ska byggas. Därför ska den läggas om i sommar.

Spåren som berörs ligger i Gullberg och är de som leder tågen in mot centralstationen. En järnvägsbro över E:6 kommer att byggas, för att ansluta till Västlänken. Den byggs av Västlänkens delprojekt Centralen.

Den nu förestående ledningsomläggningen har detaljplanerats i Olskrokenprojektet, för att säkra varje arbetsmoment. Arbetet startade med schaktning i augusti 2019 och sedan dess har ungefär 60 meter betongledningsrör, med en invändig diameter på 1800 millimeter lagts ned i marken.

Vi flyttar ledningen för att den inte ska hamna under spårområdet, i den nya positionen kommer den vara fortsatt åtkomlig för eventuellt underhåll.

Som mest har denna stora ledning flyttats ca 25 meter i sidled från sin ursprungliga position. I området ligger också en ledning som har motsvarande innermått på 800 millimeter. Cirka 25 meter av den ledningen har också fått en ny sträckning och ska ansluta i samma brunn som 1800-ledningen.

Vi närmar oss nu en inkoppling och till hösten ska marken återställas och sedan kan vi lämna över området för markförstärkningsarbeten för de nya spåren in mot centralen. Exakt dag och tid för inkopplingen är inte fastlagd.