Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

De första stora stålbalkarna till Olskroksbron har anlänt, syns nederst till höger i bild.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Höstens arbeten i Olskroken planskildhet

I Gullbergsområdet, ner mot Tingstadsmotet, pågår fortsatta förberedelser för de tre broarna Gullbergsbron 1 och 2, som skall byggas öster om E6. Två av broarna är i stål och går över Gullbergsån och den tredje är en betongbro som ansluter till befintlig.

På Olskroksbron har vi stora kommande arbeten i höst. Bland annat när vi ska lyfta upp de stålbalkar som bron ska vila på, under fyra lördagskvällar från vecka 40 till 44. Vi fortsätter även med byggnation av brostöd för fortsättningen av bron längs Partihallarnas södra sida mot spårområdet. 

Gång- och cykelbron Fåfängan

Under sommaren har även de delar till bron Fåfängan vi väntat på kommit. Kompletteringar som kräver en viss dygnstemperatur, som målning, har därefter kunnat utföras. När bron nu ligger i sitt slutläge och kan gjutas fast kommer återstående arbeten med målning, räcken och anslutningar till trappor och gamla bron utföras och sist även belysningar monteras.

Därefter skall bron besiktigas så att den säkert kan öppnas för allmänheten. Den kommer dock att behöva stängas igen under kortare perioder då vissa kvarstående arbeten kräver tågstopp för att utföras.

Markarbeten/Grundläggning

Fortsatt pålning kommer att ske utmed Fruktgatan mot Gullbergsån. Pålningsarbete på västra sidan om Gullbergsån (vid E6). Under senare delen av året kommer stödpålning mellan Gullbergsån och E6 Tingstadmotet att göras.

Det kan eventuellt bli fråga om nattarbeten under hösten/vintern i samband med dessa arbeten, vilket vi återkommer till i så fall. Spontarbete längs Fruktgatan pågår resten av året.

Godstågsviadukten

Parallellt med Olskroksbron påbörjas även arbetet med brostöden för den nya Godstågsviadukten. Det är den bro som ligger närmast Partihallarna och broarna Godstågsviadukten ett och två, löper bredvid varandra ända bort till Gullbergsån.

Norra Ånäsbron

Färdigställande av gjutningsarbeten, de beräknas vara klara under september.
Anläggande av två spår på bron påbörjas. Bron ska vara klar att tas i bruk under 2021.