Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

1800-ledningen omlagd - ny milstolpe uppnådd

Delar av en stor kombinationsledning för spill-/dagvatten i Gullberg flyttades för att inte hamna under de nya järnvägsspår som ska leda tågen in mot C. Bron de ska gå på byggs av delprojekt Centralen. Nu är Olskrokens utmanande jobb med ledningen klart.

Arbetets med den ovanligt stora ledningen har planerats i detalj för att säkra varje moment. I augusti 2019 gjordes ett tvåmeters avlastningsschakt. Därefter pålades kring befintliga och kommande brunnar. Att sätta sponten var nästa moment och en förutsättning för att kunna schakta ur till rätt djup där den nya ledningen ligger.

Ett cirka 60 meter ledningsrör i betong med invändigt mått på 1800 millimeter och  yttermått på cirka 2,2 meter har lagts ned, för att ersätta den del av ledningen som annars hade hamnat i vägen för de kommande järnvägsspåren/brostöden eller dess markförstärkning. Som mest har ledningen flyttats 25 meter i sidled från ursprunglig position. Ytterligare 25 meter ledning med innermåttet 800 millimeter har flyttats och ansluter till en av de nya brunnarna på 1800-ledningen.

Mycket stora utmaningar

– Mycket tid har lagts på att planera ett utförande där ledningens drift kunde säkerställas genom hela utförandet samtidigt som våra yrkesarbetares arbetsmiljö skulle vara så bra som möjligt, säger arbetsledaren.

Schakten, i lera, var ovanligt djupa och därmed en utmaning i sig. Flödena i ledningen varierar stort, från 600 liter i sekunden en solig och vacker dag, upp till fyra kubikmeter per sekund under ett så kallat 10-årsregn.

Det fanns ingen möjlighet att stänga av eller leda vattnet annan väg under anläggandet av den nya ledningen. Den sista kritiska utmaningen bestod i själva omkopplingen från den gamla 1800-ledningen in i den nya. Detta arbete påbörjades vecka 32 och pågick fram till den 11:e september, då de sista propparna i ledningen demonterades och flödet kunde rinna obehindrat i den nya ledningen.

Schakten ska återställas under hösten och ännu en milstolpe i projektet är passerad. Vi kan lämna över området för markförstärkningsarbeten för de nya spåren in mot centralen.

– Vi har fått bekräftat vikten av att lägga tid på samarbete, planering och granskning av handlingar för att identifiera olika problem i tidigt skede fortsätter arbetsledaren nöjt.

Att ta in idéer från betong och anläggning i tidigt skede var en framgångsfaktor, en annan var att ha duktiga yrkesarbetare, som förtjänar en stor eloge för ett väl utfört arbete.