Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Här bygger vi Olskroken planskildhet – hösten 2020

Här kan du se vad som är på gång i projekt Olskroken planskildhet under hösten 2020. Vi omformar steg för steg en av landets högst belastade järnvägsknut.

Varje dygn passerar idag mer än 600 tåg på spår som ligger i samma plan. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka kapaciteten, framkomligheten och driftsäkerheten i järnvägssystemet. Ombyggnaden behövs också för att kunna ansluta Västlänken till befintliga banor.

Karta över Olskroken planskildhets arbetsområde.
Läs mer om varje område i de utfällbara blocken nedan. Orange markering visar våra arbetsområden.  

Här har vi byggt en ny gång- och cykelbro – Fåfängan – som öppnats för allmänheten under hösten. Bron kommer kanske att behöva stängas igen under kortare perioder, eftersom det kvarstår vissa mindre arbeten.

Vi är färdiga med gjutningen av Norra Ånäsbron. Under hösten arbetar vi med att lägga två tågspår över bron. Bron öppnas för tågtrafik 2021.

Vi har byggt de första stöden på Olskroksbron och ska lyfta upp de tunga stålbalkar som är en del av bron. Balklyften kommer att ske under hösten. Vi jobbar även med att gjuta brostöd för fortsättningen av bron, längs Partihallarnas södra sida mot spårområdet. Vi utför också markarbeten, så att vi ska kunna gjuta ännu fler brostöd, för att sedan komma igång med broöverbyggnaderna.

Vi fortsätter påla och sponta utmed Fruktgatan, ner mot Gullbergsån. Här kommer både Olskroksbron och Godstågsviadukten att gå.

Här bygger vi en förgrening över Västlänkens nya spår.

Projektet bygger spår in mot deletapp Centralen, projekt Västlänken. Vi pålar på den västra sidan av Gullbergsån, vid E6:an. Senare under hösten ska vi även utföra pålning mellan ån och E6 i Tingstadsmotet.

 

Projektet Olskroken planskildhet är finansierat genom den nationella planen och kommer att pågå fram till trafikstarten vid årsskiftet 2025/2026.