Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I den norra delen av spårområdet, i Röde Orms närhet, jobbar vi mycket i vår.

I den norra delen av spårområdet, i Röde Orms närhet, jobbar vi mycket i vår.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Årets jobb i Olskrokens spårmiljö blir tuffast hittills

Denna vår går vi in i det produktionsmässigt mest komplexa året, sedan vi började bygga om Olskrokens trånga spårområde. Tidplanen är tuff, så vi måste arbeta i skift för att hinna. Störningar i tågtrafik och buller ska minimeras så mycket det går.

När ombyggnadsprojektet i Olskroken genomförs måste man vid olika tillfällen stoppa tågtrafiken. Då rivs delar av gamla spår och nya byggs ihop med det befintliga spårsystemet.

För att tågen sedan ska kunna köra på de nya spåren måste en generering, det vill säga inläsning av programvara, göras i järnvägsanläggningen. Under arbetet flyttas ibland tågtrafiken tillfälligt till nyuppförda, provisoriska, spår.

Person- och godstransporter ska självklart påverkas så lite som möjligt. Resenärer når sina destinationer med ersättningstrafik och godståg leds om. Vänd dig till ditt resebolag om du har frågor om din resa. Läs om tågstopp 2021, på baksidan.

Att vi måste förhålla oss till all pågående tågtrafik styr de tider vi får tillstånd att arbeta på och i vilken ordning vi kan utföra de jobb som ska göras.

Bullrande arbeten i vår  

Projektet jobbar ständigt för att minimera omgivningspåverkande störningar och använder sig av skyddsåtgärder. I detta fall innebär det bland annat mobila skärmar och strumpa på pålkranar, det minskar störningen något men betyder tyvärr inte att riktvärdena kan hållas.

De hushåll och verksamheter som ligger så pass nära att vi bedömer att de satta nivåerna för buller kan komma att överskridas, blir kontaktade av oss. Till hushållen skickar vi brev medan  verksamheter kontaktas via mail eller telefon.
Läs mer om ersättningsboende här.

I de fall vi bullrar högre än tillåtet, men har fått dispens för det eftersom jobben är nödvändiga, erbjuds de som drabbas möjlighet till annan vistelse.

Under kortare och längre perioder, från och med påskhelgen och fram till den 10 oktober, kommer vissa av våra arbeten att bullra mer. De jobb som hörs mest är makadamisering, pålning och spårriktning.

FAKTA Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i det västsvenska järnvägssystemet. En ombyggnad till planskilda järnvägsspår är nödvändig för att öka framkomlighet och driftsäkerhet för tågtrafik till och från Göteborg. Olskroken planskildhet finansieras i nationell infrastrukturplan. Vi började bygga 2018 och beräknad trafikstart är slutet av december 2025. Olskroken planskildhet bygger även Västlänkens spår in till centralen, dessa utbyggnader samordnas av kostnads- och effektivitetsskäl.