Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I Olskroken är vi grymma på att blanda bra betong, här används bara ECO-betong när vi gjuter, läs mer här: www.trafikverket.se/klimatbetong

I Olskroken är vi grymma på att blanda bra betong, här används bara ECO-betong när vi gjuter, läs mer här: www.trafikverket.se/klimatbetong

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbeten i Olskroken i vår och sommar

I vår och sommar kommer det att låta mer än vanligt i Olskroken. Vi går in i ett intensivt skede som kommer att pågå – i perioder – från april till oktober. Bland hörs det rejält när vi lägger spår, spontar och lyfter material med helikopter.

Ombyggnaden ökar framkomligheten och driftsäkerheten för tågtrafik till och från Göteborg. Vi började bygga 2018 och beräknar lämna över färdig anläggning sent i december 2025.

Vårens arbeten blir tuffa

Från den 2 april till oktober kommer vi att utföra arbeten som kommer att höras mycket, bland annat lägga ut makadam, pålning, spårriktning och helikopterlyft.

Vissa av våra arbeten kan överskrida satta riktvärden för buller, vilket vi fått dispens för. Störningar minimeras alltid så mycket som möjligt. Skyddsåtgärder som mobila skärmar och strumpa på pålkranar används.

Vi erbjuder tillfällig vistelse om vi överskrider riktvärden fem dagar i sträck eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.

Läs mer om ersättningsboende på webbsidan om vårt arbete med buller

Stort och komplext arbete

I påskhelgen ska Bohusbanan och Norge/Vänerbanan att stängas. Då inleds arbete med flytt av spår och växel på Bohusbanan. Några spår stängs när jobben görs, vissa öppnas efter påsk, medan arbetet fortsätter på andra spår. Vi arbetar vidare på dessa banor fram till den 28 juni.

Från den 27 juni ska vi arbeta tre veckor på Södra Ånäsbron, där Västra Stambanans spår ska rivas. Den 27 juni sker inkoppling av programvara i järnvägsnätet (generering). Västra Stambanans nya spår över Norra Ånäsbron och ett av spåren på Norge/Vänerbanan öppnas för trafik den 18 juli.

Parallellt med dessa arbeten sker grundläggningsarbete, som är intensivt under detta år. Besvärliga markförhållanden kräver en mängd åtgärder för att skapa en säker trafikmiljö.

Arbetet med broarna fortskrider som tidigare. Exempelvis ska Olskroksbron få fler brostöd och balkar.

Kortfattad tidplan (kan komma att förändras)

2-5 april kommer bland annat dessa arbeten att utföras: Spårriktning, lägga ut makadam, lyfta med helikopter, dra spont, sponta, påla för transportband.

6-21 april kommer bland anant dessa bullrande arbetsmoment att utföras: Pålning, lägga ut makadam, rikta spår och sponta. 

Arbeten sker i princip dygnet runt (dock inte helikopterlyften).

Du kan alltid vända dig till Trafikverket om du är störd. Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen.