Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektchefen för Västlänken och Olskroken planskildhet lämnade vid en digital projektdag om samverkan, där Västtrafik och Göteborgs Stad deltog, över en check på 25 000 kronor till entreprenören Peabs entreprenadchef, som tack för gott arbetsmiljöarbete.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Peabs arbetsmiljögrupp prisad

Projekt Västlänken och Olskroken planskildhets arbetsmiljöpris gick i år till Peabs arbetsmiljögrupp för gediget arbete med att höja säkerhet och skapa god arbetsmiljö.

Priset delas ut inom alla Trafikverkets stora projekt. 

– Varje år har vi olika teman och i år är temat samverkan och engagemang, sade Bo Larsson, Västlänken och Olskroken planskildhets projektchef, när prissumman 25 000 i form av en check överlämnades till Peabs entreprenadchef Mattias Emanuelsson, som tack för arbetsmiljögruppens gedigna arbete. 

Arbetsgruppen består av Göran Sohlberg, Jimmie Collin, Christian Holm, Sara Svensson, Johan Trimark, Gate Firend och Jonas Astonson.

– Gruppen arbetar för att göra arbetsplatsen till en god och säker arbetsplats, fortsatte Bo Larsson. 

Priset togs emot av Peabs entreprenadchef Mattias Emanuelsson:

– Jag är både glad och stolt för att man uppmärksammar arbetsmiljön med just betoning på samverkan och samarbete. Arbetsmiljön berör alla som jobbar i projektet och jag vill tacka alla inom entreprenaden som arbetar för en säker arbetsmiljö, och för det goda samarbetet vi har med Trafikverket, med arbetsmiljöspecialisten Linda Bjers i spetsen. 

– Peab var värdiga vinnare av detta prestigefyllda pris och det är roligt att få vara med att bygga framtiden med detta gäng , säger Linda Bjers, Trafikverkets arbetsmiljöspecialist inom delprojekt Olskroken planskildhet.

Temadagar med fokus på säkerhet, där både entreprenör, beställare och fackliga organisationer är med, är ett exempel på hur man arbetar. Arbetsmiljöenkäten som besvaras av beställare och leverantör och med vilken man följer upp hur arbetsmiljön upplevs, är ett annat. 

Kommunikationen har en central del i arbetet med att utveckla arbetsmiljön och särskilda informationsinsatser riktar sig till yrkesarbetarna för att höja säkerhetsmedvetandet. Interna utredningar görs alltid vid allvarliga olyckor och tillbud, som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att förhindra att något olycksfall inträffar i ett senare skede.

Dessutom arbetar man ständigt med erfarenhetsutbyten för att höja kompetensen. Erfarenhetsutbyte har även genomförts med andra delprojekt inom Västlänken, då det finns många gemensamma problem och möjligheter. 

Fokus ligger på god samverkan och kommunikation.