Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägskapaciteten kommer att optimeras med ombyggnaden av Olskroken planskildet.

Järnvägskapaciteten kommer att optimeras med ombyggnaden av Olskroken planskildet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggnaden av järnvägsknuten Olskroken del av historisk satsning i Västsverige

I järnvägsknuten Olskroken sammanstrålar banor av internationell, nationell, regional och lokal betydelse. Landets nav för godstrafik, Hamnbanan, går här och inom området finns underhållsverkstäder för hela Sveriges tågtrafik.

– Fler tåg kommer att gå förbi Göteborg utan att behöva vänta in varandra, mer gods kommer att lyftas över till järnväg och vi bygger spåren in mot Västlänken, säger Mats Granath, tf delprojektledare för Olskroken planskildhet, en satsning på drygt fyra miljarder kronor.

Mats Granath, delprojektledare för Olskroken planskildhet.  

Järnvägen är en livsnerv för kommunikationerna i hela landet. Trafikverkets åtgärder förläggs där det ger mest effekt för hela systemet. Vi bygger ny järnväg och lägger den under städer för att de ska kunna växa och utvecklas ovan mark. Järnvägen rustas upp för att den som reser ska komma fram i tid. Effekten av vad vi bygger får genomslag i hela järnvägssystemet.

– Varje liten del bidrar till en bättre helhet, säger Mats Granath som är delprojektledare för det stora projektet Olskroken planskildhet. När vi rustar och bygger ut ger det positiva effekter på fler ställen än bara där vi jobbar.

Knutpunkten är en av landets mest intensiva. En ombyggnad är nödvändig. Den höjer kapaciteten, ökar framkomlighet och driftsäkerhet för tågtrafiken i och förbi Göteborg.

– I och med att vi bygger kopplingen mot Västlänken skapas en kapacitetshöjningen eftersom de många pendeltågen kan ledas ner i Västlänken och därmed öppnar upp kapacitet främst in mot Gbg C.

Ombyggnationen startade 2018 och bygger fram till 2025 sex järnvägsbroar, 10 000 meter enkelspår varav 3 800 på bro, ramp eller däck och 38 nya tågväxlar.

Varför är det nödvändigt att bygga om Olskroken?

– Låt oss säga så här istället, om vi inte gjorde det skulle kapacitetsbrist för all järnvägstrafik uppstå och vi skulle även få ökade störningar för tågtrafiken inom staden och i kranskommunerna.

Olskroken planskildhet bygger Västlänkens inspår. Utbyggnaderna samordnas av kostnads- och effektivitetsskäl.  

Men inte bara det, utvecklingspotentialen för godstrafiken mot Göteborgs Hamn och industrier på Hisingen skulle på sikt begränsas. Den internationella korridor som förbinder godstrafik från Europa med Oslo skulle påverkas. Även nationell tågtrafik är beroende av ombyggnaden för att kunna utvecklas optimalt.

Vi bygger hamnbanans spår planskilt från Västlänkens spår för att behålla kapaciteten.

För dem som bor och arbetar i området innebär ombyggnaden en hel del störningar, inte minst nu i vår när vi bygger som mest intensivt hitintills. Under vår byggtid görs sex genereringar, vilket kan beskrivas som inkopplingar i järnvägsanläggningen. Stora arbeten utförs då inom en begränsad yta, och man har ansökt flera år i förväg om att få stoppa/flytta/påverka tågtrafiken. Två genereringar är genomförda, det tredje inleds 2 april.

– Vi kommer att jobba dygnet runt för att hinna riva och bygga nya spår under det tidspann vi flera år i förväg sökt och fått tillstånd att stoppa tågen så att vi kan utföra våra arbeten.

Illustrationen visar hur den ombyggda knutpunkten blir när den är klar.  

Länsstyrelsen har bedömt att projektet utvärderar och använder bullerdämpande åtgärder maximalt, ändå kommer vi under våren att erbjuda flera tusen personer i området att flytta en kortare tid, då de annars riskerar att bli väldigt störda av buller från bygget.

Varför har Länsstyrelsen godkänt att projektet i vissa fall får överskrida satta bullernivåer?

– Om inte denna undantagsmöjlighet vore tillgänglig skulle projektet behöva stänga av tågtrafiken under väldigt lång tid och resenärer och samhällets transporter skulle påverkas orimligt mycket. Dessutom är ju ombyggnaden av nationell betydelse.

Ovan beskrivs de jobb som ska göras och kommer att höras, i vår och sommar. 

Dessa arbeten planerar vi och det kommer att höras, reservation för ändringar i tidplanen. 

Här kan du läsa mer på vår projektsida om tågstopp i vår och sommar.

Bakgrund:
Knutpunkten Olskroken är ett riksintresse för kommunikation enligt miljöbalken, 3 kap 8 §. Banor som påverkas är Västra stambanan mot Stockholm, Västkustbanan mot Malmö och Köpenhamn, Norge-Vänerbanan mot Karlstad och Oslo, Bohusbanan mot Stenungssund och Uddevalla samt Hamnbanan mot Göteborgs hamn. Inom området finns också underhållsverkstäder för hela Sveriges tågtrafik, vilkas tillgänglighet reduceras vid varje avstängning. I Olskroken finns en av två verkstäder som utför service på vissa snabbtåg.

Läs om ombyggnaden av Hambanan här

Läs om Västlänken här