Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilder visar området i Olskroken planskildhet där spontdragning gjordes under midsommarhelgen.

Bilden visar området där spontdragning skedde under midsommarhelgen, i Olskroken planskildhet, som är en av landets mest belastade järnvägsknutar och byggs om.

Midsommarens inkopplingar i Olskroken gick fint

Under midsommarhelgen genomförde en planerad generering – inkoppling i järnvägsanläggningen – i Olskrokens Planskildhet. Alla jobb gick som de skulle.

Under midsommarhelgen genomfördes generering i Olskrokens Planskildhet. Genereringen är en förutsättning för att projektet ska kunna slutföra de inkopplingar som pågår i Olskroken, där den sista inkopplingen kommer vara färdigställd i oktober.

Söndag 27:e juni startade omläggningen av Västra Stambanan och den kommer vara färdigställd den 17:e juli. Måndag 28/6 slutfördes inkopplingen av Bohusbanan och del av Norge/Vänerbanan.

– Arbetena under midsommarhelgen, som sysselsatte omkring 90 personer, utfördes som planerat och tågtrafiken startade också enligt plan, säger Markus Nilsson som är blockchef för järnvägsarbetena.

Spår som passerar en av landets mest belastade järnvägsknutar Olskroken.
Omläggning av Västra stambanan sker från mitten av juli, sedan ska den gå över Norra Ånäsbron.  

Många jobb har utförts under helgen, exempelvis togs tio växlar i bruk. De sannolikt mest störande för omgivningen var: 

  • Spontdragning längs Norge/Vänerbanan mitt i Olskroken i närheten av Omformarstationen.
  • Helikopterlyft den 28/6 för rivning av kontaktledningsbryggor längs E20 mellan Olskroksmotet och Partihallsförbindelsen.
  • Gick på totalt 20 minuter. Läs mer på vår sida om helikopterlyftet: 
    Helikopter lyfte bryggor över järnvägen.
  • Omläggningen av Västra Stambanan.

Kommande planerade bullrande arbeten är:

1–4/7, inklusive natt mot 3/7: utläggning av makadam + 3–4/7: spårriktning (få timmar planerade nattetid), buffertdagar 5–6/7.

7–8/7: utläggning av makadam, 8/7: spårriktning dag, buffert 9/7.

Information om när tillfällig vistelse är aktuellt (när buller över riktvärden överskrider fem dagar inom en tiodagarsperiod kontakas den berörd tre veckor före arbetena startar) finns lite längre ned på vår sida om buller:
Buller vid byggandet av Olskroken planskildhet.