Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transportbandet blev en kreativ lösning för att säkra in- och uttransport av krossmaterial från området och för att minimera risken för stopp i produktionen.

Transportbandet blev en kreativ lösning för att säkra in- och uttransport av krossmaterial från området och för att minimera risken för stopp i produktionen.

En hektisk midsommar i Olskroken – lugnare i juli

Till midsommar kommer vi att göra genereringen, det vill säga en ny inkoppling och inläsning av trafikerade spår i järnvägsanläggningen. Det är mycket som ska bli klart före midsommar så vi håller på med en mängd olika arbeten i vårt arbetsområde.

Vårens mark-, spår- och broarbeten har gått fint. Vi ligger i fas. Vi vet att vi hörs och att vi stör vissa boende och verksamheter i området. De som är berättigade till ersättningsboende, med anledning av buller, får brev hemskickade, om det. Intensiteten i våra arbeten minskar under juli.

Vi fortsätter att arbeta enligt vår planering, bland annat med med grundläggning, brobygge och järnväg. Parallellt pågår aktiviteter som är direkt kopplade till genereringen, som är en inkoppling av nya spår i anläggningen.

Arbetsområdet är trångt med många människor och maskiner på samma yta. När vi jobbar så nära trafikerade spår gäller det att hela tiden ha fokus på säkerhet. 

Markarbeten pågår hela tiden och vi har använt olika metoder för grundläggning under våren. Vi har pålat och även installerat kalkcementpelare där kalkcement trycks ned i förborrade hål, samt spontat för att hålla undan jordmassorna.

Under påskhelgen stängdes Bohusbanan, Norge/Vänerbanan och Hamnbanan för trafik, för att vi skulle flytta spår och växlar. Efter påsk togs vissa av spåren i bruk igen,
men arbeten har fortsatt på Norge/Vänerbanan. Helikopterlyften vi gjorde i påsk gick så bra att vialt att använda helikopter även 28 juni för lyft av kontaktledningsbryggor.

Från midsommar stänger vi Västra stambanan i tre veckor och när vi öppnar igen ligger spåren i provisoriskt läge fram till sensommaren 2022.

Arbeten med brostöd för Olskroksbron och Godstågsviadukten pågår nu. Vi jobbar också med formställningar inför kommande gjutningar av brospann på Olskroksbron. De stålbalkar som lyftes på plats under hösten 2020 beläggs med en betongyta. I höst lyfts fler balkar på plats.

Fram till den 10 oktober riskerar vi, när vissa av våra arbeten utförs, att överskrida satta riktvärden för buller. De som berörs av överskridande nivåer och kan erbjudas ersättningsboende får ett särskilt brev hemskickat. Skyddsåtgärder för att minimera omgivningspåverkande störningar vidtas. Genom optimering och planering, mobila skärmar och strumpa på pålkranar minskas störningarna något, men tyvärr betyder det inte att riktvärdena alltid kan hållas.

Några av de arbeten som hörs mer är:

27–28/6: spontdragning + 28/6: helikopter; buffert: 29 eller 30/6.

1–4/7, inklusive natt mot 3/7: utläggning av makadam + 3–4/7: spårriktning (få timmar planerade nattetid), buffert 5–6/7.

7–8/7: utläggning av makadam, 8/7: spårriktning dag, buffert 9/7.