Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ansökan om bullrande arbeten i höst

Trafikverket söker tillstånd hos Länsstyrelsen för att kunna jobba med spårriktning. Arbetet är planerat att utföras vid fem tillfällen under veckorna 36-49.

Vi försöker lägga så mycket vi kan av projektets arbeten på dagtid, men med hänsyn till de regler som finns för arbeten nära järnvägsspår och för att inte störa den omfattande tågtrafiken som dagtid går genom Olskroken, behöver vi ibland jobba på tider då spåren inte är trafikerade. När vi jobbar så nära trafikerade spår gäller det också att hela tiden ha fokus på säkerheten.  

Trafikverket ansöker därför hos Länsstyrelsen om att få utföra bullrande arbeten som överstiger den tillåtna bullernivån. Ansökan gäller för fem tillfällen under perioden 11 september till 12 december, lördagar från klockan 17.00 till söndagar klockan 09.00.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen och synpunkter på Trafikverkets ansökan ska lämnas skriftligen senast den 6 augusti 2021. Kungörelsen publiceras i Göteborgsposten och på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland den 16 juli.

Spårriktning är en typ av arbete som Trafikverket utför regelbundet. Olskroken är en hårt belastad knutpunkt och all järnvägstrafik som går här sliter på järnvägen. Till och från måste därför spåren riktas i höjd- och sidled, bland annat för att säkerställa trafiksäkerheten i spår och kompensera för sättningar.