Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimatsmart tävling Olskroken planskildhet

Att bygga infrastruktur har en stor klimatpåverkan. Så vad kan projekt Olskroken planskildhet göra för att bidra till Trafikverkets mål att vara helt klimatneutrala till år 2045?

Klimatsmart infrastruktur

Infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande samhälle, men att bygga den har en stor klimatpåverkan. Som Sveriges största beställare inom bygg- och anläggningsbranschen vill Trafikverket arbeta mer hållbart och har målet är att vara helt klimatneutrala till år 2045. Så hur kan vi, beställare och entreprenör, tillsammans bidra till att uppnå det målet?

Klimattävling för att reducera klimatpåverkan

Trafikverket vill uppmuntra projektdeltagare att bidra till klimatarbetet. Därför genomför vi en klimattävling som kommer att pågå under hela projektets byggtid. Vi vill få fram smarta förslag och idéer på hållbara åtgärder, smartare tillverkning och nya material. En jury granskar och utvärderar alla förslag som kommer in och vinnande bidrag koras utifrån en sammanvägd bedömning av:

  • Innovation
  • Reduktionsprocent
  • Kostnad
  • Genomförbarhet
  • Total reduktion av CO2-ekvivalenter

Alla vinnare får ett eget brostöd i Olskroken planskildhet, men förslagen behöver inte genomföras i projekt Olskroken planskildhet för att ha en möjlighet att vinna. Bland de idéer som lämnas in finns med stor sannolikhet många som är intressanta och genomförbara i andra projekt som bedrivs inom Trafikverket.