Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Många som bor och verkar i området berörs av ombyggnaden Olskroken planskildhet.

Många som bor och verkar i området berörs av ombyggnaden Olskroken planskildhet.

Mark och fastighet Olskroken planskildhet

När vi bygger Olskroken planskildhet behöver vi, både tillfälligt och permanent, komma åt mark. Här hittar du information om vilken mark som berörs av bygget och om besiktningar av fastigheter.

Vi vill göra så lite intrång och ställa till med så få problem som möjligt för boende, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Målet är minimera skador på mark och fastigheter. Hur vi än planerar går det dock inte att undvika intrång och störningar.

Vilken mark som berörs av byggnationen framkommer i järnvägsplanen. Läs Olskroken planskildhets järnvägsplan här.

Besiktning av fastigheter

Vi kommer besiktar fastigheter som kan påverkas av bygget. Då undersöks exempelvis väggar, tak och eventuella sprickmönster för att se om skadeförebyggande åtgärder behöver vidtas. Förslag på åtgärder kan till exempel vara bullerplank eller byte av fönsterglas till bullerreducerande glas. När projektet är klart kommer vi att efterbesikta och åtgärda eventuella skador på fastigheter som vi har orsakat.