Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Olskrokens miljöarbete

Att ett projekt som Olskroken planskildhet påverkar omgivningen under byggtiden är ofrånkomligt. Men när vi är klara har vi höjt kapaciteten, framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten, öka framkomlighet och driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Det är ofrånkomligt att ett så stort projekt påverkar närområdet. Miljön, närboende, verksamheter och människor som rör sig i området kommer på olika sätt att märka av att vi bygger. Miljöarbetet inom projektet syftar därför till att minimera omgivningspåverkan. 

Miljöarbetet är en naturlig del av projektet; från planeringsskedet genom byggskedet och fram till färdig anläggning. Vi har vidtagit åtgärder för att minska projektets negativa miljöpåverkan och fortsätter att hitta åtgärder och lösningar som bidrar till att minimera vår påverkan på omgivningen. För att följa upp att arbetena utförs korrekt och ger önskat resultat genomför vi olika typer av kontroller. Vi har därför upprättat olika kontrollprogram som beskriver vilka kontroller vi ska göra. Resultatet redovisar vi för tillsynsmyndigheterna. 

Kontrollprogrammen är en del av det tillstånd vi har fått i miljödomen för Västlänken och Olskroken planskildhet. Projektet mäter och följer upp bland annat buller, krav på fordon- och maskiner och vattenkvalitet.  Vi genomför dock fler kontroller än vad som är kravställt. I vissa fall ställer vi hårdare krav på våra entreprenörer än vad som står i kontrollprogrammen. 

Här kan du läsa mer om hur Olskroken planskildhet arbetar med de största miljöfrågorna inom projektet.