Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Olskrokens miljöarbete

Att ett projekt som Olskroken planskildhet påverkar omgivningen under byggtiden är ofrånkomligt. Men när vi är klara har vi höjt kapaciteten, framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg.

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad i Olskroken, så att järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, är nödvändig och kommer att höja kapaciteten och öka framkomlighet samt driftsäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna.

Det är ofrånkomligt att ett så stort projekt påverkar närområdet. Miljön, närboende, verksamheter och människor som rör sig i området kommer på olika sätt att märka av vår byggnation. Miljöarbetet inom projektet syftar därför till att minimera vår påverkan på omgivningen.

Miljöarbetet är en naturlig del av projektet; från planeringsskede genom byggskede till färdig anläggning. Vi har vidtagit åtgärder för att minska projektets negativa miljöpåverkan och fortsätter att hitta åtgärder och lösningar som bidrar till att minimera vår påverkan på omgivningen. För att följa upp att våra arbeten utförs korrekt och ger önskade resultat genomför vi olika typer av kontroller. Vi har därför upprättat olika kontrollprogram som beskriver vilka kontroller vi ska göra och resultatet redovisar vi för tillsynsmyndigheterna. 

Kontrollprogrammen är en del av det tillstånd vi har fått i miljödomen för Västlänken och Olskroken planskildhet. Projektet genomför dock fler kontroller än vad som är kravställt. I vissa fall är det också så att vi ställer hårdare krav på våra entreprenörer än vad som står i våra kontrollprogram. Projektet mäter och följer upp bland annat buller, krav på fordon- och maskiner och vattenkvalitet. 

Här kan du läsa mer om hur Olskroken planskildhet arbetar med de största miljöfrågorna inom projektet.