Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimat och energi Olskroken planskildhet

Klimatarbete och energianvändning är viktiga frågor inom projekt Olskroken planskildhet.

Som Sveriges största beställare inom bygg- och anläggningsbranschen vill Trafikverket arbeta mer hållbart. Målet är att vara helt klimatneutrala till år 2045. Klimatarbetet är viktigt inom projekt Olskroken planskildhet och vi arbetar för att minimera projektets klimatpåverkan.

Arbetet med energi- och klimatfrågor har funnits med i projektet sedan planeringsskedet och fortsätter att vara en viktig del även under byggskedet. I planeringsskedet låg fokus på hur vi kunde minska projektets påverkan på klimatet genom att anpassa anläggningen och ta fram mer klimatsmarta lösningar. Under planeringsskedet fick vi till exempel fram lösningar som ledde till att vi nu i byggskedet inte behöver gräva om Gullbergsån och att vi använder en mer klimatsmart betong.

Här är ytterligare exempel på vad projektet kan göra för att minska sin energi- och klimatpåverkan:

  • Materialval, till exempel cementsammansättning vid betongtillverkning och val av stål.
  • Optimering av anläggningen (minska mängden material).
  • Återanvändning av temporära konstruktioner.
  • Använda förnybar el.
  • Göra medvetna val kring bränsle och fordon.
  • Ta fram innovativa lösningar som minskar klimatpåverkan.
  • Använda ny och mer hållbar teknik.

Förutom detta finns också andra åtgärder vi kan göra för att minska utsläpp av växthusgaser. Trafikverket har även en bonus som är kopplad till klimat- och energiarbete. Bonusen tillfaller entreprenören om de lyckas att minska sin klimatpåverkan med en viss andel utifrån tänkt utgångsläge. Projektet har också initierat en tävling som ska pågå under hela byggtiden. Tävlingen syftar till att uppmuntra projektdeltagare att bidra till klimatarbetet.