Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kulturmiljö Olskroken planskildhet

Med kulturmiljö menas miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landsskapsavsnitt.

Inom projektområdet för Olskroken planskildhet finns inga kulturmiljöer som är klassade som skyddsvärda. Tidigare fanns här det så kallade Westsamhuset som i och med utbyggnaden av den nya järnvägen hamnade för nära spårområdet och revs under våren 2019. Intill vårt arbetsområde vid Sävenäs finns två gamla lokstallar från 1920-talet, men även stadsdelen Olskroken som är av lokalt intresse för kulturmiljövården. 

Hotellet, Westsamhuset och Tillfället

I och med utbyggnaden av den nya järnvägen i Olskroken hamnade det så kallade Westamhuset för nära spårområdet och måste därför rivas. För att dokumentera byggnadens kulturvärden genomförde därför Trafikverket hösten 2018 en antikvarisk inventering.

PM, kulturhistorisk dokumentation, Hotell Hallarna (pdf-fil, 8,9 MB)

Hotell Hallarna, som det kallades då det uppfördes åren 1968–1969, var en del av stadens satsning på de nya Partihallarna. År 1973 kostade det 39 kronor per natt att hyra ett rum här, och då ingick bad eller dusch. Hotellverksamheten fortsatte i drygt 14 år och därefter blev hotellet flyktingförläggning. Att byggnaden i folkmun ofta kallas för "Westsamhuset" beror på att Westsam Gruppen AB ägde fastigheten 1986.

Under en kort period i början på 2000-talet hyrde det kinesiska generalkonsulatet lokalerna. År 2004 tar det kommunägda bolaget Bygga Hem i Göteborg AB över fastigheten och mellan åren 2005 och 2018 bedrev Göteborgs stad ett boende för människor i akut hemlöshet här. Våren 2018 köpte Trafikverket byggnaden. Tillfället, som boendet kallades, flyttade samtidigt till nya lokaler på Victor Hasselbladsgatan i Högsbo. 

Lokstallarna vid Sävenäs

Intill projektområdet finns två äldre loktstallar från 1920-talet. Lokstallarna ingår i Göteborg Stads bevrandeprogram. 

Här kan du läsa mer om Göteborg Stads bevarandeprogram

Stadsdelen Olskroken

Stadsdelen Olskroken är av lokalt intresse för kulturmiljövården i Göteborg. Stadsdelen har genomgått stora förändringar under 1960-talet då nästan all bebyggelse från tiden före 1910 ersattes med nya byggnader och stora trafikleder. Bevarade delar finns vid Redbergsplatsen, S:t Pauli kyrka, Norra Olskroken och före detta Gamestadens fabriker. Inga av de bevaransvärda delarna ligger inom projektområdet för Olskroken planskildhet.