Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Masshantering och förorenad mark Olskroken planskildhet

Bygget av Olskroken planskildhet och Västlänken ger upphov till ett överskott av stora mängder jord- och bergmassor.

Inom projektet Olskroken planskildhet kommer vi främst att hantera jordmassor, som i huvudsak består av sand med olika delar grus, silt (finkornig jordart) och lera. Trafikverket har upphandlat mottagningsanläggningar för alla jordmassor.

I Göteborg antas det generellt att det övre fyllnadslagret, det jordlager som ligger ovanpå "leran", är förorenat. I princip sker alla projektets schakterbeten i detta lager. I första hand ska jordmassorna återanvändas inom projektet, men det är föroreningsgraden som styr hanteringen. Utöver att återfylla schakter kan massorna komma att användas för att täcka deponier och bergtäkter eller stabilisera mark. 

Vi kontrollerar marken

Under 2016 och 2017 genomförde vi provtagningar av marken i de områden som ska beröras av schakter. Syftet med provtagningarna var att ta fram ett underlag för en korrekt hantering av massorna. Vi har tagit ut närmare 1000 jordprover för vidare analys. Provtagningar av marken kommer att ske kontinuerligt under projektets byggtid.

Föroreningsniåverna varierar längs med med sträckan och därför tillämpar vi en så kallad konservativ klassning, för att inte underskatta innehållet i massorna. Alla schaktade massor som körs bort från projektet kommer att levereras till avfallsmottagare, som har de tillstånd som krävs för att hantera avfallet. Där tas de om hand på rätt sätt beroende på klassning.