Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Naturmiljö och vattenhantering i Olskroken planskildhet

Längs med Västlänkens och Olskroken planskildhets sträckning finns naturmiljöer som påverkas. Under byggtiden arbetar vi systematiskt med omfattande kontroller.

För att kunna kontrollera och minimera Västlänkens och Olskroken planskildets påverkan på naturmiljön har en stor mängd undersökningar gjort. Det handlar om träd- och parkmiljöer, vattenmiljöer, trädlevande arter, fåglar och fladdermöss. I järnvägsmiljöer kan det också finnas specilla arter som har anpassat sig till den ogästvänliga miljön där och som kan ha höga skyddsvärden. Trafikverket har inventerat projektområdet, men inte påträffat några sådana arter.

Natura 2000-området Säveån

I tillståndet som getts enligt miljöbalken, miljödomen, har frågan om Sävån, som är ett Natura 2000-område, prövats. Domstolen ansåg att Olskroken planskildhet byggs på ett sådant sätt att det inte bör påverka Säveån och dess skyddade miljö, inklusive Natura 2000-området och har meddelat att projektet inte behöver tillstånd för att påverka Natura 2000-området.

I presentationen från huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen kan du läsa mer om hur artskyddsfrågor och frågor som rör Natura 2000-området hanteras.

Presentation, arbete i ytvatten (OBS stor pdf-fil, 23,6 MB)

Utsläpp av vatten

Allt vatten som hanteras inom Västlänkens och Olskroken planskildhets arbetsområde, som måste ledas bort, benämns som överskottsvatten. Allt överskottsvatten måste genomgå rening eller provtagningen innan det släpps ut till en infiltrationsyta eller ett dagvattennät. Exempel på infiltrationsytor är markbädd eller infiltrationsbrunn. 

Minsta kravställda rening av överskottsvatten är sedimentering och oljeavskiljning. Genom sedimenteirng eller oljeavskiljning uppnår vi dock inte alltid de riktvärden som projektet har att förhålla sig till. Vid sådana tillfällen måste en utökad rening eller annan åtgärd sättas in. 

I presentationen från huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen kan du läsa mer om hur projektet arbetar med utsläpp av vatten. 

Presentation, Utsläpp av vatten (pdf-fil, 10,9 MB)