Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transporter och luftkvalitet Olskroken planskildhet

Bygget av Olskroken Planskildhet och Västlänken innebär att stora mängder arbetsmaterial och massor ska fraktas till och från våra olika arbetsplatser.

Transporter via E20

Transporterna till och från Olskroken planskildhet går via E20. Detta innebär att vi snabbt når en stor led och att påverkan på allmänna platser, närboende eller verksamheter därmed minskar.

Kontroller av luftkvaliteten

Inom Göteborg finn en miljözon som syftar till att förbättra luftkvaliteten i innerstaden. För miljözonen finns därför föreskrifter som beskriver vilka utsläppsnivåer tunga fordon får ha. Trafikverket har tagit fram generella krav för alla projekt som vi bedriver och som lever upp till de föreskrifter som finns beskrivna för miljözonen i Göteborg. Trafikverkets föreskrifter innehåller också krav på de arbetsmaskiner vi använder i våra projekt.

Projekt Olskroken planskildhet ligger inte inom miljözonen för Göteborgs stad, trots detta har vi striktare krav på fordon och maskiner än de krav som gäller inom zonen och i Trafikverkets egna generella krav. Utsläppskraven för Olskroken planskildhet fastställdes av mark- och miljödomstolen. 

Vi arbetar kontinuerligt med att övervaka luftkvaliteten i anslutning till de stora arbetsplatserna med hjälp av olika kontroller. De luftföroreningar som främst kommer att följas upp är kväveoxider (NOx) och partikelhalt i luften (PM10). Dessa två har pekats ut i projektets beslut om tillåtlighet och är även de som det generellt är höga halter av i stadsmiljö. Olskroken planskildhet bidrar i jämförelse med projekt Västlänken för en liten andel av utsläppen och beräknas svara för cirka fem procent av de totala kvävedioxidutsläppen som beräknas för de två projekten.

Här kan du läsa mer

Läs mer om transporter och luftkvalitet genom att följa länken till den presentation som vi höll under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen. Presentationen och frågan om luftkvalitet berör främst Västlänken, men de program som finns framtaget och villkor i miljödomen som berör luftkvalitet och transporter gäller även Olskroken planskildhet.

Presentation, huvudförhandling luftkvalitet och transporter (pdf-fil, 7,76 MB)

Trafikverkets rapporter Påverkan på luftmiljö från byggandet av Västlänken, del 1 och 2, komprimerad (pdf-fil, 7 MB)