Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 160

Väg 160, Säckebäck–Varekil, ny väg

Nu är nya väg 160, Säckebäck–Varekil, med tillhörande gång- och cykelväg färdig. Det betyder att vägen har blivit säkrare att köra på samtidigt som framkomligheten förbättrats. Dessutom har det blivit betydligt tryggare för cyklister och gående.

I december 2019 blev nya väg 160, mellan Säckebäck och Varekil, färdig. Även om vägen öppnades för trafik redan i juni 2019, återstod en del arbeten med bland annat pendelparkeringsplats samt gång- och cykelväg. Den nya vägen går öster om den gamla och vägbanan ligger några meter högre än tidigare för att inte påverkas av höga havsvattennivåer. Trots ett omfattande sprängningsarbete, och en hel del jobb med att stabilisera delar av vägsträckan, har byggprojektet gått mycket bra. Vägen blev klar tidigare än planerat och budgeten har hållits. Nu sträcker sig nya väg 160 mellan södra Orusts branta klippor och Stigfjordens grunda vikar. Säkerheten, liksom framkomligheten, på denna huvudväg har avsevärt förbättrats.

Se nya väg 160 från ovan!

I filmen nedan kan du följa den nya vägsträckan samt gång- och cykelvägen som angränsar ett Natura 2000 -område med strandängar och grunda havsvikar. Här ser du också de gång- och cykeltunnlar vi byggt under vägen för att det ska vara säkrare för oskyddade trafikanter att korsa väg 160. Du får också ett fågelperspektiv på den nya pendelparkeringen och anslutande vägar.

Christer Nilsson, NRC Group, har filmat nya sträckan på väg 160 med drönare.

Bakgrund:
Huvudvägen över Orust har stor regional betydelse, med pendlingstrafik till fastlandet. Mellan Säckebäck och Varekil är det smalt och krokigt med dålig sikt och bergiga sidoområden. 
Den nya landsvägen blir cirka tre km lång plus fyra km gång- och cykelväg. Vägen blir åtta meter bred med ett körfält i vardera riktning, hastigheten blir 80 km/t.