Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 160

Väg 160, Säckebäck–Varekil, ny väg

Säkerhet och framkomlighet förbättras när väg 160, Säckebäck–Varekil byggs om. En pendelparkeringsplats byggs. Nya vägen ska gå öster om nuvarande med hastighet 80 km/t. Gamla vägen blir lokalväg, gång- och cykelbana. Vi stänger av kort vid sprängning.

Vi bygger delvis ny väg 160, den som ersätts blir lokalväg för in- och utfart till fastigheter samt gång- och cykelväg. Vi byggger också en pendelparkeringsplats vid busshållplatsen Säckebäck. Enligt nuvarande tidplan kan sprängningar komma att pågå fram till februari 2019.
Vi prioriterar säkerhet och stänger av med hjälp av trafikvakter när vi behöver spränga. Vi gör vad vi kan för att anpassa oss till trafikanternas behov och har en fortlöpande dialog med bussoperatörerna. Vajerräcken installeras nu för ytterligare ökad trafiksäkerhet.
Det är mycket viktigt att hastigheterna hålls, tänk på att vägen är en arbetsplats.

Här besvarar vi några frågor kring sprängningarna:

Vilken tid på vardagsmorgnarna kan sprängningar ske?
– Vi börjar tidigast kl 09:45 och sprängningar förekommer fram till 15:00 och fortsätter sedan från tidigast 18:00 och fram tills mörkret faller.

Hur lång tid beräknas varje sprängning ta?
– 10 min

Planerar ni att spränga något visst antal gånger om dagen?
– Det beror på salvstorlekar men rör sig om en till fyra per dag.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Så här ser det ut längs med den nya vägsträckan

Du hittar fler översiktsbilder i mappen Byggbilder.

Bakgrund:
Huvudvägen över Orust har stor regional betydelse, med pendlingstrafik till fastlandet. Mellan Säckebäck och Varekil är det smalt och krokigt med dålig sikt och bergiga sidoområden. 
Den nya landsvägen blir cirka tre km lång plus fyra km gång- och cykelväg. Vägen blir åtta meter bred med ett körfält i vardera riktning, hastigheten blir 80 km/t.