Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på Stefan Wigardt

Miljöspecialist Stefan Wigardt under en av sina provtagningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Här har vi fokus på säkerhet och miljö

Ombyggnaden av väg 160 är mycket speciell; dels är det mycket berg som ska sprängas, dels angränsar vägbygget till ett Natura 2000-område. Detta ställer höga krav på både säkerheten och att vi tar hänsyn miljön.

Stefan Wigardt är miljöspecialist hos NRC Group, det entreprenörföretag som bygger den nya vägen. Han berättar att det framför allt är vattnet i området som måste skyddas, men att bygget även har restriktioner för buller under fåglarnas känsliga häckningsperiod.

– Vägbygget ligger intill ett Natura 2000-område och det ställer höga krav på vårt miljöarbete, säger Stefan Wigardt. Därför tar jag regelbundet vattenprover för att kontrollera så att vattnet inte blir grumligt eller att det kommer ut någon form av föroreningar.

– Vi tar prover på alla vattendrag som berörs av byggprojektet: diken, avrinningsfällor och havsvikar. Proverna skickas till ett labb där man bland annat analyserar kvävehalter, salter och pH-värde. Dessutom har vi extra koll på tillrinningen till Varekilsån där havsöringen går upp för att leka.

Men årets varma sommar, har det runnit något vatten från vägbygget?

– I sommar har det varit ovanligt bra förhållanden, torrt och med lite nederbörd, vilket gör att små mängder partiklar har lakats ut från byggområdet, svarar Stefan. I vanliga fall, när det regnar mer, kan vi skapa fördämningar som fördröjer avrinningen och gör att tyngre partiklar sjunker till botten innan de når havet.

Stefan berättar att alla i byggprojektet är medvetna om den känsliga miljön och han får en hel del frågor om hur olika arbeten ska utföras på vägsträckan.

– Det känns tryggt att så många är engagerade i miljöfrågorna, avslutar han.