Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

kartbild

Väg 168, Kungälv–Marstrand, ny- och ombyggnad

Trafikverket planerar att bygga om Väg 168, sträckan Marstrand–Kungälv. Vägen är hårt trafikerad under sommarhalvåret varför trafiksäkerhet och framkomlighet måste höjas.

Väg 168 är huvudväg väster om Kungälv mot Marstrand. Mellan Ytterby och Marstrand saknas det på flera sträckor en separat gång- och cykelväg, där trafiksäkerheten är låg för oskyddade trafikanter. Nu är det dags att bygga ut gång- och cykelvägen till ett sammanhängande stråk, så långt som möjligt. Särskilt sommartid är vägen hårt trafikerad. 

Ombyggnationens etapper

  • Tjuvkil Utbyggnad av befintlig väg 168 vid Tjuvkil, med gång- och cykelbana.
  • Ekelöv–Kareby Trafikverket har startat arbetet med en förstudie för väg 168, Ekelöv och Kareby.
  • Hålta–Vävra Nybyggnad av gång och cykelväg delen Hålta–Vävra. Delprojektet är klart.