Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 41, Sundholmen, riskreducerande åtgärder

Vi planerar för åtgärder som kan reducera risker för skred på väg 41 i Sundholmen.

Bakgrund

Genom åren har ett antal skred inträffat längs Viskan. Sträckan mellan Sundholmen och Björketorp har tidigare utretts beträffande stabilitet. Längs vissa delar har vi också utfört åtgärder för att förbättra stabiliteten i form av exempelvis avschaktning och erosionsskydd. Säkerheten mot skred är låg längs delar av vägsträckan. Långsiktigt planerar vi för att bygga om vägen i ett nytt läge på större avstånd från Viskan.

Åtgärder/Mål

De effekter vi förväntar oss av åtgärden är

  • ökad robusthet i transportsystemet
  • minskad risk för skred med de konsekvenser det innebär för framkomligheten och säkerheten.