Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bild på väg

Väg 41, Sundholmen–Björketorp, riskreducerande åtgärder

Trafikverket planerar för åtgärder som kan reducera risker för skred på väg 41, delen Sundholmen–Björketorp.

Bakgrund

Genom åren har ett antal skred inträffat längs Viskan. Sträckan mellan Sundholmen och Björketorp har tidigare utretts beträffande stabilitet. Längs vissa delar har vi också utfört åtgärder för att förbättra stabiliteten i form av exempelvis avschaktning och erosionsskydd. Säkerheten mot skred är låg längs delar av vägsträckan. Långsiktigt planerar vi för att bygga om vägen i ett nytt läge på större avstånd från Viskan.

Åtgärder/Mål

De effekter vi förväntar oss av åtgärden är

  • ökad robusthet i transportsystemet
  • minskad risk för skred med de konsekvenser det innebär för framkomligheten och säkerheten.

Projektet ska utarbeta en vägplan för fastställelse samt bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, alternativt förfrågningsunderlag för totalentreprenad. Parallellt med vägplaneringsprocessen krävs sannolikt en dom i miljödomstolen för att utföra arbeten under högst högvatten, så som att utföra erosionsskydd och schakter. Den processen drivs parallellt med vägplaneringsprocessen och vi beräknar att den inte påverkar tidplanens kritiska linje.

Granskningshandlingar för projektet går att läsa under Dokument.