Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översikt av väg 44, Lidköping - Källby.

Väg 44, Lidköping–Källby, ny väg

Den nya väg 44 mellan Lidköping och Källby är färdigbyggd och har öppnat för trafik. Nu fortsätter vi med kapacitetsförbättrande åtgärd i Skararondellen.

Ombyggnad av Skararondellen

Från september till december 2019 kommer vi att bygga om Skararondellen för att förbättra kapaciteten. Under byggtiden kommer vägen att vara öppen för trafik, dock med begränsad framkomlighet på grund av smalare körfält och sänkt hastighet. Efter ombyggnationen kommer det att vara två körfält in i cirkulationsplatsen från alla riktningar.
Skiss som visar ombyggnaden (pdf i nytt fönster).

Mötesfri väg mellan Källby och Lidköping

Trafikverket har byggt väg 44 i ny sträckning från Skararondellen i Lidköping till cirkulationsplatsen i Källby i Götene kommun. Vägen är nu mötesseparerad 2+1-väg med mitträcke. Det innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan blir betydligt bättre än tidigare. Oskyddade trafikanter kan i framtiden använda gamla väg 44 i en tryggare trafikmiljö. Det boende i Filsbäck får lugnare trafik, mindre buller och utsläpp och det öppnar också möjligheter för ny bebyggelse och nya verksamheter i samhället.

Bakgrund till projektet

Väg 44 är en viktig regional led som kopplar samman E6 vid Uddevalla med E20 vid Götene. På den aktuella sträckan mellan Lidköping och Källby har väg 44 för låg kapacitet för nuvarande och framtida trafik. Vägen är smal med dålig framkomlighet och trafiksäkerhet, inte minst för oskyddade trafikanter. Vägen går rakt i igenom samhället Filsbäck och det finns ett 50-tal fastighetsanslutningar på sträckan.