Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 49 mellan Axvall och Varnhem.

Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. Utbyggnaden till mötesfri landsväg planeras ske 2021–2023.

Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem till mötesfri landsväg. Syftet är att öka trafiksäkerheten, förbättra ramkomligheten och vägens standard. Vägen byggs om för att bli en mötesfri landsväg med en ny trafikplats vid Varnhem.

Längs sträckan finns områden med stora miljövärden bland annat för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv. Vid Axvalla Hed och vid Tåsjön finns Natura 2000-områden, alltså speciellt skyddade naturområden. Vägen kommer därför att anpassas till olika miljöintressen. En större faunapassage planeras på sträckan tillsammans med faunastängsel längs hela sträckan.