Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 964, Backen–Björnlidmon, förslag om indragning av väg

Trafikverket föreslår att väg 964 Backen–Björnlidmon, Tanums och Dals-Eds kommuner, dras in från allmänt underhåll.

Trafikverket föreslår att väg 964 Backen–Björnlidmon, Tanums och Dals-Eds kommuner, dras in från allmänt underhåll. Vägen ligger utanför detaljplanelagt område, därför föreslår Trafikverket att väg 964 vid en indragning övergår till förvaltning via en befintlig eller ny väg samfällighet.

Vägen leder inte till någon allmän inrättning och behövs därför inte för det allmänna.

De fyra broar som finns längs vägen berörs ej av eventuell indragning från allmänt underhåll, utan dessa kommer även fortsättningsvis att ha allmänt underhåll.

Fakta väg 964
Vägen är cirka 14 km lång och cirka 4 meter bred. Hastigheten är 70 km/h. Vägen ansluter till väg 164 i nordöstra änden och väg 960 i sydvästra änden. Vägen har en lokalt alstrad trafik. Det är inte en övergripande väg i vägsystemet. Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2004 och var då 22 fordon varav 2 lastbilar. Vägen ligger ej inom detaljplanelagt område.