Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En cyklist bland bilar med en röd regnjacka.

Väg 169/714, korsningen Rönnäng–Myggenäs

Vi har tagit fram en vägplan för ombyggnad av korsningspunkten mellan väg 169/714 vid gamla Myggenäs.

Väg 169 går mellan Myggenäs–Rönnäng tvärs över hela Tjörn. I höjd med Röreviken ansluter väg 714 och enskild väg från Röreviken i en fyrvägskorsning, som i dagsläget saknar både vänstersvängfält och en gång- och cykelpassage. Med projektet kommer vi att öka kapaciteten och framkomligheten för fordonstrafiken, samt höja säkerheten för alla oskyddade trafikanter på vägen. Vi planerar att anlägga vänstersvängfält med kompletterande refug mellan körfälten samt en passage för oskyddade trafikanter genom en öppen refug.