Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vänersborg station

Vänersborg C, ny stationsutformning

Tågresandet ökar för varje år och det börjar bli trångt på spåren. För att möta ökningen har Västtrafik beställt längre tåg som är för långa för dagens plattformar – därför måste plattformarna på Vänersborg C anpassas och förlängas.

Utbyggnaden av dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan är nu klart och fler tåg kan köra till och från Vänersborg, vilket ökar möjligheten för fler resande. För att Vänersborg stad ska kunna utnyttja den ökade kapaciteten behöver tågstationen byggas ut och plattformarna behöver anpassas och förlängas.

Information om förändringar i projektet

Samtidigt som vi har detaljplanerat bangårdsombyggnaden, har projektet även studerat vad en byggnation av en gång- och cykeltunnel under järnvägen skulle innebära. Tunneln har visat sig vara svårare och dyrare att bygga, och måste utredas mer i detalj innan projektet kan fatta beslut om genomförande. I dagsläget finns det ingen fastställd tidplan för projektet och dess etapper.  Vi arbetar för att så snart som möjligt ha en reviderad plan framme.