Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken är grunden för fortsatt utveckling

Den 4 maj 2014 fanns en insändare av skribenten Caroline Thelning med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-05-05. Publicerat: -

Västlänken är grunden för fortsatt utveckling

Det gläder oss att du fann utskicket om Västlänken informativt, men självklart är det tråkigt om du saknar förtroende för innehållet.

Västlänken är en satsning för att öka kapaciteten för tågtrafiken, med genomgående pendeltågslinjer kan vi helt enkelt köra fler tåg. Det är redan idag ett hårt tryck på kollektivtrafiken till och från Göteborg, liksom inom staden. I takt med att befolkningen ökar behöver satsningar på miljövänlig kollektivtrafik göras på flera håll i regionen, inte minst i Göteborg – navet för regionens tillväxt.

Västlänkens roll i det hela är just att bygga vidare på det befintliga kollektivtrafiknätet. Den lokala trafiken avlastas med nya centrala stationer som gör att fler kommer närmare sina slutmål och slipper byten. Stationerna ger också möjlighet att utveckla nya områden i Göteborg med bostäder och verksamheter.

Men Västlänken är inte en universallösning för all den utveckling som Göteborg står inför. Fram till år 2026 när Västlänken beräknas stå klar, liksom därefter, behövs kompletterande satsningar på bostäder, bussar och annat som hör en växande stad till.  

Bo Larsson

Projektchef Trafikverket