Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänken uppnår målen

Den 6 maj 2014 fanns en insändare av signaturen "Betänksam" med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-05-08. Publicerat: 2014-05-11

Västlänken uppnår målen

Västlänken har utretts i flera steg. Vissa alternativ avfärdades tidigt, då de inte uppfyllde målen för projektet, andra följde med till efter järnvägsutredningen 2007. Då fattades beslutet om den nuvarande sträckningen som bäst ansågs uppfylla de mål som finns om att bland annat öka kapaciteten för tågtrafiken och skapa förutsättningar för stadsutveckling. Att placera en centralstation utanför de centrala delarna av Göteborg avfärdades redan i ett tidigt skede. Både avseende kollektivtrafikens uppbyggnad som sådan, men inte minst med tanke på resenärerna, ansågs en centralt placerad centralstation vara att föredra.
 
Att ”giftig lera” kommer att ”spridas ut i omgivningarna”, vilket skribenten uppger, är givetvis inte sant. Leran på de ställen Västlänken ska byggas är inte förorenad, däremot finns vissa föroreningar bland de fyllnadsmassor som lagts ut för att höja upp och stabilisera markområden för olika verksamheter i takt med stadens utveckling. Den mark som visar sig vara förorenad kommer självfallet att tas om hand, renas, återanvändas eller slutförvaras på ett säkert sätt – inget annat.
 
Bo Larsson
Projektchef Trafikverket