Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hänsyn en förutsättning

Den 15 juni 2014 fanns en insändare av signaturen "Sigge" med i GT. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till GT 2014-06-17. Publicerat: -

Hänsyn en förutsättning

Västlänken är en tågtunnel under Göteborg som ger möjlighet till genomgående pendeltågstrafik. Investeringen är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå.

Hänsyn till människor och miljö är en förutsättning för byggtiden. Ett projekt av den här storleken kommer dock ofrånkomligen att märkas. Bygget kommer att ge upphov till ett överskott av framför allt berg, men också jord och lera. Massorna är en resurs i samhällsutvecklingen och en del av dem kan återanvändas direkt i projektet.

Trafikverket arbetar samordnat med transportfrågan för de projekt som är på gång. Vi utreder bland annat alternativ till lastbilstransporter och medverkar i forskning om möjligheterna att använda lermassor som konstruktionsmaterial. I de fall lastbilar används leds de så snabbt som möjligt ut på de stora lederna.

Planeringen sker i tät dialog med både Göteborgs Stad och Länsstyrelsen. Erfarenheter från andra stora byggprojekt visar att det går att minimera störningarna så att stadslivet fortsatt kan fungera.

Per-Inge Söderström, produktionsansvarig Trafikverket