Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Massor en resurs

Den 11 juni 2014 fanns en insändare av signaturen "Sigge" med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-06-13. Publicerat: 2014-06-15

Massor en resurs

Hänsyn till människor och miljö är en förutsättning för Västlänkens byggtid. Ett projekt av den här storleken kommer dock ofrånkomligen att märkas. Bygget kommer att ge upphov till ett överskott av framför allt berg, men också jord och lera. Massorna är en resurs i samhällsutvecklingen och en del av dem kan återanvändas direkt i projektet.

Trafikverket arbetar samordnat med transportfrågan för de projekt som är på gång, till exempel Marieholmsförbindelsen och Västlänken. Vi utreder bland annat alternativ till lastbilstransporter och medverkar i forskning om möjligheterna att använda lermassor som konstruktionsmaterial. I de fall lastbilar används leds de så snabbt som möjligt ut på de stora lederna.

Planeringen inför byggtiden sker i tät dialog med både Göteborgs Stad och Länsstyrelsen. Erfarenheter från andra stora byggprojekt visar att det går att minimera störningarna för omgivningen så att stadslivet fortsatt kan fungera.

Runt 100 träd berörs av Västlänken. Det finns medel avsatta inom projektets budget för att både skydda och flytta träd. Vi utreder nu vilka av träden som dessa åtgärder fungerar för.

Per-Inge Söderström, produktionsansvarig Trafikverket