Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverkets stora projekt blir inte dyrare än beräknat

Den 13 juni 2014 fanns två insändare av signaturerna "Kurt G Larsson" och "B Larsson" med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-06-16. Publicerat: 2014-06-19

Trafikverkets stora projekt blir inte dyrare än beräknat

Investeringen för Västlänken beräknades år 2009 till 20 miljarder kronor. Trafikverkets prognoser för kostnaden kvarstår och någon kostnadsökning förutses inte idag.

Trafikverkets stora infrastrukturprojekt blir inte dyrare än beräknat. Tvärtom visar den senaste prognosen för Trafikverkets största infrastrukturprojekt att vi kapar kostnaderna med hela 3,9 miljarder kronor jämfört med nationell plan för transportsystemet.

Statlig infrastruktur finansieras huvudsakligen direkt från statsbudgeten, men en del satsningar finansieras via lån. Detta gäller till exempel delar av finansieringen för Västsvenska paketet. Lånefinansiering är ett sätt att snabbare få tillgång till de nyttor som följer med investeringen.

Västsvenska paketet finansieras till 50 procent med ordinarie statliga anslag och till 50 procent genom medfinansiering främst i form av trängselskatt. Denna princip gäller även vid eventuella minskade eller ökade kostnader i paketets projekt.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket