Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hela Västlänken ingår i budgeten

Den 22 augusti 2014 fanns flera insändare, bland annat med rubriken "Grattis alla barn", med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-08-22. Publicerat: -

Hela Västlänken ingår i budgeten

Investeringen för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Någon kostnadsökning förutses inte idag. Till skillnad mot vad som uppgetts från vissa håll de senaste dagarna ingår även ersättningar för intrång i den budgeten.

När vi år 2026 räknar med att kunna lämna över Västlänken till resenärerna kommer de tre nya stationerna i staden att vara i full funktion. Hur staden runt omkring ser ut ingår däremot inte i Trafikverkets uppdrag för Västlänken, eller övriga projekt.

Möjligheten att utveckla områdena runt de nya stationerna var en av huvudanledningarna till att det nuvarande alternativet för Västlänken valdes. Kapaciteten i järnvägssystemet ökar. Pendeltågstrafiken kan utvecklas. Fler resenärer slipper byten genom att det blir fler stationer i staden och trängseln minskar i lokaltrafiken. Därtill behöver järnvägen inte ta upp ytterligare ytor i Göteborg. Dessa kan istället användas av offentliga eller privata aktörer för att investera i Göteborg och möta de utmaningar som staden ställs inför i framtiden.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket