Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Siffror utan förankring

Den 20 augusti 2014 fanns en insändare av signaturen "Sigge" med i Göteborgs-Posten. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-08-20. Publicerat: -

Siffror utan förankring

Investeringen för Västlänken är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Någon kostnadsökning förutses inte idag.

Inte heller siffran om antalet resenärer i Haga som skribenten nämner har någon förankring i den faktiska projekteringen av Västlänken. Redan år 2026 när Västlänken beräknas stå klar räknar vi med 15 000 av- och påstigande vid station Haga, 25 000 vid Centralen och 20 000 vid Korsvägen.

Sedan år 2000 har idéer för att utveckla järnvägen i Göteborg utretts. Västlänken, som den planeras i dag, har visat sig vara det alternativ som bäst svarar mot de mål som har ställts upp. Kapaciteten ökar i järnvägssystemet. Pendeltågstrafiken kan utvecklas. Fler resenärer slipper byten genom att det blir fler stationer i staden. Trängseln minskar i lokaltrafiken och järnvägen behöver inte ta upp ytterligare ytor i Göteborg.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket