Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänkens säkerhetskoncept

Den 18 december fanns en insändare med i Göteborgs-Posten av signaturen ”Medborgare Kérla”. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2014-12-18. Publicerat: -

Västlänkens säkerhetskoncept

Att Västlänken ska vara en säker anläggning är självklart en prioriterad fråga, och vi har under tre års tid arbetat tillsammans med Räddningstjänsten Storgöteborg med att ta fram ett säkerhetskoncept för anläggningen. Säkerheten i Västlänken kommer att utformas i enlighet med de normer och regler som finns i Sverige och inom EU och kommer uppfylla alla krav man kan ställa på en modern tunnel.

Just nu finns järnvägsplanen för Västlänken utställd för granskning. Det innebär att allmänhet, fastighetsägare och berörda myndigheter och kommuner kan ta del av vårt förslag på hur Västlänken ska utformas och byggas. I materialet presenteras också ett förslag på säkerhetskoncept för tunneln. Räddningstjänsten deltar löpande i arbetet med Västlänken genom kontinuerliga mötesserier och deltagande vid scenariospel och workshops. Senast den 30 januari 2015 kommer de att lämna sitt formella yttrande om järnvägsplanen. Tillsammans kommer vi därefter att fortsätta arbeta vidare med Västlänkens säkerhetskoncept för att hitta en bra och säker anläggning. När Västlänken börjar trafikeras ska tunneln vara minst lika säker som motsvarande tunnlar i landet.

Bo Larsson, projektchef Trafikverket