Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Felaktigt om Västlänken och Lindome

Den 7 januari fanns en insändare med i Göteborgs-Posten och Mölndals-posten av signaturen Hans Sternlycke. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Göteborgs-Posten 2015-01-08 och till Mölndals-Posten 2015-01-12.

Publicerat: Göteborgs-Posten 2015-01-10

Felaktigt om Västlänken och Lindome

I en insändare i onsdagens GP förekommer felaktiga uppgifter om Västlänken. Trafikverket har inte ansökt om vare sig bergtäkt eller deponi i Lindome för projektet.

Bygget av Västlänken kommer att ge upphov till ett överskott av massor i form av uppskattningsvis 1,7 miljoner kubikmeter berg och 2,1 miljoner kubikmeter jord/lera.

Massorna är en tillgång i samhällsutvecklingen. En del av dem kan återanvändas direkt i projektet. För resten av material arbetar vi med att hitta lämpliga lösningar och användningsområden, till exempel som konstruktions- eller fyllnadsmaterial inom utbyggnadsområden, material för topptäckning av deponier eller klimatanpassningsåtgärder som vallar. En övergripande målsättning är att hitta lösningar som främjar samhällsnytta och hållbarhetsaspekter samtidigt som de ska vara ekonomiskt bärande.

I dagsläget finns inga avtal om vad massorna ska användas till. Vi har däremot skrivit en avsiktsförklaring med Göteborgs hamn om att de ska använda massor från bygget av Västlänken vid den utbyggnad av hamnen som de planerar.

Per-Inge Söderström, produktionsansvarig Trafikverket